ตรวจสอบ วัน-เวลา ที่เปิดบริการให้นักศึกษาใช้งาน

วัน-เวลา ที่เปิดบริการให้นักศึกษาใช้งาน เวลาปกติ เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. [full] จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เทเวศร์ 8.30-18.30 8.30-18.30 8.30-18.30 8.30-18.30 8.30-18.30 * * โชติเวช 8.30-18.30 8.30-18.30 8.30-18.30 8.30-18.30 8.30-18.30 * * พณิชยการพระนคร 8.30-18.30 8.30-18.30 8.30-18.30 8.30-18.30 8.30-18.30 * * ชุมพรเขต 8.30-16.30 8.30-16.30 8.30-16.30 8.30-16.30 8.30-16.30 * * พระนครเหนือ 8.30-18.30 8.30-18.30 8.30-18.30 8.30-18.30 8.30-18.30 Read more about ตรวจสอบ วัน-เวลา ที่เปิดบริการให้นักศึกษาใช้งาน[…]