ติดต่อขอใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อใช้สอน ฝึกอบรมหรืออื่นๆ

ติดต่อขอใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อใช้สอน ฝึกอบรมหรืออื่นๆ วิธีการจองห้อง ติดต่อด้วยตนเองที่ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ณ ศูนย์นั้นๆ โทรศัพท์ ติดต่อศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง [ เบอร์โทรศัพท์ ] ติดต่อผ่านระบบจองอัตโนมัติผ่านเว็บไซต์ (กำลังพัฒนา) * ติดต่อขอจองห้องล่วงหน้าก่อน 7 วัน