คู่มือการใช้ปฏิทินการประชุม/สัมนา

สำหรับผู้บันทึกข้อมูล สำหรับบุคคลทั่วไป
 • การใช้งานเมนูและการแสดงผลปฏิทิน
 • การใช้งานเมนูและการแสดงผลปฏิทิน
 • การเข้าใช้งานระบบ
 • การแสดงรายการประชุม/สัมนา
 • ผู้ดูแลระบบ
 • การค้นหา
 • การเพิ่มและแก้ไขรายการประชุม/สัมนา
 • การแสดงรายการประชุม/สัมนา
 • การค้นหา

 • เครื่องหมายแสดงจุดที่คลิก
  เครื่องหมายแสดงตำแหน่งของคำอธิบายด้านล่างรูปภาพตามลำดับ
  การใช้งานเมนูและการแสดงผลปฏิทิน
  1. แสดงผล เดือน และ พ.ศ. (หรือ ค.ศ.)
  2. เมนูสำหรับเปลี่ยนภาษาระหว่าง "อังกฤษ" และ "ไทย"
  3. เมนูแสดงวันที่ปัจจุบัน โดยสามารถคลิกเพื่อย้ายจากหน้าปฏิทินในเดือนใดๆ มายังเดือนปัจจุบันได้
  4. เมนูเลือกเดือนและปี เพื่อให้แสดงผลในหน้าปฎิทิน
     
     (3) คลิกเพื่อย้อนกลับไป 1เดือน
     (4) คลิกเพื่อข้ามไป 1เดือน
  5. เมนูแควบคุมปฏิทินหลักประกอบด้วย
     - ผู้ดูแล (ต้องทำการเข้าใช้ระบบก่อน)
     - ออกจากระบบ
     - ค้นหา
     - ตารางการประชุม/สัมนาวันนี้
  6. แถบแสดงชื่อวันที่ สามารถคลิกเพื่อเปลี่ยนให้ วันอาทิตย์ หรือ วันจันทร์ เป็นวันแรกของสัปดาห์
  7. วันในเดือนก่อนหน้า หรือ วันในเดือนถัดไป จะแสดงเป็นพื้นสีทึบ
  8. วันเดือนที่กำลังแสดงในหน้าปฏิทิน จะแสดงเป็นพื้นสีสว่าง และแถบสีด้านบนหมายถึง
     - วันที่ปัจจุบัน จะเป็นสี
     - วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ จะเป็นสี
     - วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ จะเป็นสี

  การเข้าใช้งานระบบ

  ผู้ดูแลจะต้องเข้าใช้ระบบด้วย ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน (Username และ Password) เพื่อจะได้มีสิทธิในการควบคุม แก้ไข การประชุม/สัมนาหรือปรับแต่งปฏิทิน ถ้าผู้ดูแลเข้าใช้ระบบในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว สามารถเลือก จดจำ (Remember) บันทึกค่า Cookie ลงในเครื่องเพื่อจำการเข้าระบบไว้ แต่ไม่แนะนำสำหรับผู้ดูแลที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะ หรือเครื่องที่มีผู้ใช้หลายคน


  ผู้ดูแลระบบ
  1. เปลี่ยนรหัสผ่านโดยการใส่รหัสผ่านเก่า และ รหัสใหม่ พร้อมทั้งยืนยันรหัสใหม่อีกครั้ง
  2. แสดงรายชื่อผู้ดูแล (ผู้ใช้ระบบ) ทั้งหมด และการประชุม/สัมนาที่เผู้ดูแลนั้นๆเป็นผู้บันทึก
  3. เพิ่มผู้ดูแลใหม่โดยการใส่ ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) พร้อมทั้งยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง
  4. แสดงประเภทการประชุม/สัมนา และจำนวนทั้งหมดของแต่ละประเภท พร้อมทั้งสามารถแก้ไขชื่อประเภทได้
  5. เพิ่มประเภทการประชุม/สัมนา

  การเพิ่มและแก้ไขรายการประชุม/สัมนา
  1. หัวข้อการประชุม/สัมนา (ถ้าไม่ใส่จะไม่สามารถเพิ่มหรือแก้ไขได้)
  2. สถานที่
  3. ประเภทการประชุม/สัมนา สามารเพิ่มประเภทได้ในเมนูผู้ดูแล
  4. เวลาของการประชุม/สัมนา
  5. ระยะเวลา เริ่มตั้งแต่วันที่เลือกเพิ่มการประชุม/สัมนา
  6. แนบไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม/สัมนา (ขนาดไม่เกิน 2mb)
  7. ใส่ข้อความประกอบ หรือ รายละเอียด
  8. กำหนดสิทธิการเข้าดูการประชุม/สัมนา
     - บุคคลทั่วไป คือ "ทุกคน" สามารถดูได้
     - ผู้ดูแล คือ "ผู้ดูแลด้วยกัน" เท่านั้นที่สามารถดูได้
     - ส่วนตัว คือ "ตนเอง" เท่านั้นที่สามารถดูได้
  9. กำหนดสิทธิการแก้ไขการประชุม/สัมนา (บุคคลทั่วไปไม่สามารถแก้ไขการประชุม/สัมนาได้)
     - ผู้ดูแล คือ "ผู้ดูแลด้วยกัน" เท่านั้นที่สามารถแก้ไขได้
     - ส่วนตัว คือ "ตนเอง" เท่านั้นที่สามารถแก้ไขได้

  การแสดงรายการประชุม/สัมนา
  1. หากต้องการเพิ่มการประชุม/สัมนาของวันที่เลือกอีก สามารถเพิ่มได้ที่นี่
  2. ชื่อของการประชุม/สัมนา สามารถคลิกเพื่อเข้าไปแก้ไขได้
  3. ไฟล์ที่แนบมากับการประชุม/สัมนา สำหรับ Download
  4. ประเภทของการประชุม/สัมนา
  5. สถานที่
  6. เวลาของการประชุม/สัมนา
  7. รายละเอียด
  8. บันทึกการแก้ไขล่าสุดของการประชุม/สัมนานี้

  การค้นหา
  (ภาพก่อนการค้นหา)
  (ภาพผลการค้นหา)
  1. ใส่ รายการประชุม/สัมนา หรือ ชื่อผู้เข้าประชุม/สัมนา แล้วคลิกค้นหา
  2-3. ใส่ช่วงเวลา (เดือน/ปี) ที่ต้องการค้นหา
  4. เลือก ประเภทของการประชุม/สัมนา ที่ต้องการค้นหา
  5. เลือก ชื่อผู้ดูแลระบบ ที่เป็นผู้บันทึก
  6. แสดงวันที่ของการประชุม/สัมนาที่แสดงผลจากการค้นหา