การขอใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

September 2017
Today [Wednesday January 17, 2018]  34
English | ไทย
Log in | Search | Today's Events

ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์โชติเวช ศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
28 
ขอจองห้องselfใช้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
29 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
สถาปัตย์ยืมห้องให้ บ... 
 
 
 
 
 
 
 
31 
สถาปัตย์ยืมห้องให้ บ... 
 
 
 
 
 
 
 
1 
ขอใช้ห้องการเรียนการ... 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
สถาปัตย์ยืมห้องให้ บ... 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
ใช้การเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
12 
อบรมงานทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
ขอใช้ห้องในการเรียนก... 
 
 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 
สถาปัตย์ยืมห้องให้ บ... 
สำนักประกันคุณภาพใช้... 
 
 
 
 
 
 
19 
ประชุมการประหยัดพลัง... 
 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
ใช้การเรียนการสอน 
กองคลังสอบลูกจ้าง 
 
 
 
 
 
 
26 
ใช้การเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
27 
ใช้การเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
28 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
วิเทศสัมพันทธ์ใช้อบร... 
 
 
 
 
 
 
 
1 
วิเทศสัมพันทธ์ใช้อบร... 
 
 
 
 
 
 
 
2 
ครุศาสตร์ใช้สอบลูกจ้... 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
สถาบันวิจัยอบรมโปรแก... 
 
 
 
 
 
 
 
6 
สถาบันวิจัยอบรมโปรแก... 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
คู่มือการใช้งาน