การขอใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

August 2017
Today [Wednesday January 17, 2018]  34
English | ไทย
Log in | Search | Today's Events

ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์โชติเวช ศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
30 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
ใช้การเรียนการสอน 
ทะเบียนสอบลูกจ้าง 
 
 
 
 
 
 
3 
สอบพนักงานการใช้คอมพ... 
ขอใช้ห้องในการอบรมวิ... 
 
 
 
 
 
 
4 
ขอใช้ห้องในการอบรมวิ... 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
ทะเบียนอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
8 
ทะเบียนอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
9 
สำนักทะเบียนอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
10 
สำนักทะเบียนอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
11 
สำนักทะเบียนอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 
สอน spss เพื่อการวิจ... 
 
 
 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 
สอบบรรจุลูกจ้างชั่วค... 
สื่อสารองค์กรสอบลูกจ... 
 
 
 
 
 
 
19 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 
การเรียนการสอน SPSS 
 
 
 
 
 
 
 
24 
สอบบรรจุลูกจ้างชั่วค... 
 
 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 
ขอจองห้องselfใช้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
29 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
สถาปัตย์ยืมห้องให้ บ... 
 
 
 
 
 
 
 
31 
สถาปัตย์ยืมห้องให้ บ... 
 
 
 
 
 
 
 
1 
ขอใช้ห้องการเรียนการ... 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
สถาปัตย์ยืมห้องให้ บ... 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
คู่มือการใช้งาน