การขอใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

Thursday August 3, 2017
3Calendar4
English | ไทย
Log in | Search | Today's Events

1SubjectAttachmentSALCPlaceTime
สอบพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ created by thasaphat.d-ศูนย์โชติเวชห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น3 อาคารเรือนปัญญา9.00-11.00
Description
Last modified July 17, 2017 14:37:18 by thasaphat.d
2SubjectAttachmentSALCPlaceTime
ขอใช้ห้องในการอบรมวิเคราะห์งานฉีดพลาสติก created by pranghathai.w-ศูนย์พระนครเหนือSelf Access 308.00-17.00
Description

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา TD ขอใช้ห้องในการอบรมวิเคราะห์งานฉีดพลาสติก

Last modified July 27, 2017 10:53:24 by pranghathai.w
คู่มือการใช้งาน