การขอใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

Thursday July 20, 2017
3Calendar4
English | ไทย
Log in | Search | Today's Events

1SubjectAttachmentSALCPlaceTime
ขอใช้ห้องในการเรียนการสอน created by pranghathai.w-ศูนย์พระนครเหนือSelf Access 309.00-16.00
Description
Last modified July 12, 2017 13:42:29 by pranghathai.w
2SubjectAttachmentSALCPlaceTime
อบรมการใช้ห้องสมุด created by thasaphat.d-ศูนย์โชติเวชห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น3 อาคารเรือนปัญญา9.00-11.00
Description
Last modified July 13, 2017 14:29:53 by thasaphat.d
3SubjectAttachmentSALCPlaceTime
สำนักประกันอบรม คมอ. created by pisut.m-ศูนย์เทเวศร์Learning space108.30 - 16.30
Description
Last modified July 19, 2017 13:34:09 by pisut.m
คู่มือการใช้งาน