การขอใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

Tuesday July 18, 2017
3Calendar4
English | ไทย
Log in | Search | Today's Events

1SubjectAttachmentSALCPlaceTime
ใช้ห้องสอนการใช้ Excel created by kanchit.b-ศูนย์พณิชยการพระนครห้องself 01 12.00 - 16.30 น.
Description

 ใช้ห้องสอนการใช้ Excel

Last modified July 4, 2017 15:11:10 by kanchit.b
2SubjectAttachmentSALCPlaceTime
อบรมการใช้ห้องสมุด created by thasaphat.d-ศูนย์โชติเวชห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น3 อาคารเรือนปัญญา9.00-16.30
Description
Last modified July 13, 2017 14:29:25 by thasaphat.d
3SubjectAttachmentSALCPlaceTime
อบรมการใช้ห้องสมุด created by pisut.m-ศูนย์เทเวศร์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยต้นเอง ( Space 1 )09.00 - 12.00
Description
Last modified July 14, 2017 15:30:41 by pisut.m
คู่มือการใช้งาน