การขอใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

Monday July 17, 2017
3Calendar4
English | ไทย
Log in | Search | Today's Events

1SubjectAttachmentSALCPlaceTime
ขอใช้ห้องในการเรียนการสอน created by pranghathai.w-ศูนย์พระนครเหนือSelf Access 309.00-16.30
Description

 ขอใช้ห้องในการเรียนการสอน นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปี 1

รอบเช้า จำนวน 40 คน

รอบบ่ายจำนวน 40 คน

จองโดย อ.สดศรี 

Last modified July 12, 2017 09:48:25 by pranghathai.w
2SubjectAttachmentSALCPlaceTime
สื่อสารองค์กรสอบลูกจ้าง created by pisut.m-ศูนย์เทเวศร์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยต้นเอง ( Space 1 )09.00 -13.00
Description
Last modified July 14, 2017 10:39:57 by pisut.m
คู่มือการใช้งาน