การขอใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

Wednesday June 28, 2017
3Calendar4
English | ไทย
Log in | Search | Today's Events

1SubjectAttachmentSALCPlaceTime
อบรมการใช้โปรแกรม created by thasaphat.d-ศูนย์โชติเวชศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโชติเวช อาคารเรือนปัญญาชั้น313.00 - 16.30
Description

 อบรมการใช้โปรแกรม Premier Pro และ Movie Maker ให้นักศึกษาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Last modified June 23, 2017 14:40:28 by thasaphat.d
คู่มือการใช้งาน