การขอใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

Thursday April 27, 2017
3Calendar4
English | ไทย
Log in | Search | Today's Events

1SubjectAttachmentSALCPlaceTime
อบรมหลักสูตร google Education created by pranghathai.w-ศูนย์พระนครเหนือselfaccess308.30-16.30 น.
Description

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) จัดฝึกอบรม หลักสูตร google Education 

Last modified April 19, 2017 14:55:07 by pranghathai.w
คู่มือการใช้งาน