การขอใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

April 2017
Today [Tuesday January 16, 2018]  34
English | ไทย
Log in | Search | Today's Events

ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์โชติเวช ศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
26 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 
การเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
28 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 
ขอจองห้องselfใช้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 
สอบวัดความรู้ก่อนสำเ... 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
สอบวัดความรู้ก่อนสำเ... 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
สอบลูกจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
สอบบรรจุลูกจ้างชั่วค... 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
อบรมผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
21 
อบรมผู้บริหาร (สำนัก... 
 
 
 
 
 
 
 
22 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
อบรมหลักสูตร google ... 
 
 
 
 
 
 
 
26 
อบรมหลักสูตร google ... 
 
 
 
 
 
 
 
27 
อบรมหลักสูตร google ... 
 
 
 
 
 
 
 
28 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
อบรมฐานข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
คู่มือการใช้งาน