การขอใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

March 2017
Today [Wednesday January 17, 2018]  34
English | ไทย
Log in | Search | Today's Events

ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์โชติเวช ศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
26 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 
ศนย์บ่มยืมห้องอบรม บ... 
ยืมห้องจัดสอบลูกจ้าง... 
การเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
28 
ศนย์บ่มยืมห้องอบรม บ... 
ขอจองห้องselfใช้สอน 
 
 
 
 
 
 
1 
ขอใช้ห้องในการเรียนก... 
ขอจองห้องselfใช้สอน 
 
 
 
 
 
 
2 
ขอจองห้องselfใช้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
ขอจองห้องselfใช้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
7 
ขอจองห้องselfใช้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
8 
ขอใช้ห้องในการเรียนก... 
ขอจองห้องselfใช้สอน 
 
 
 
 
 
 
9 
ขอจองห้องselfใช้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
10 
ใช้การเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
การเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
14 
ขอจองห้องselfใช้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
15 
ขอใช้ห้องในการเรียนก... 
ขอจองห้องselfใช้สอน 
 
 
 
 
 
 
16 
ขอจองห้องselfใช้สอน 
จองห้องสอบบรรจุลูกจ้... 
 
 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
การเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
21 
ขอจองห้องselfใช้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
22 
ขอจองห้องselfใช้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
23 
ขอจองห้องselfใช้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
24 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 
การเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
28 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 
ขอจองห้องselfใช้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 
สอบวัดความรู้ก่อนสำเ... 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
สอบวัดความรู้ก่อนสำเ... 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
สอบลูกจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
คู่มือการใช้งาน