การขอใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

กันยายน 2560
วันนี้ [วันอังคาร 16 มกราคม 2561]  34
English | ไทย
เข้าระบบ | ค้นหา | ตารางเหตุการณ์วันนี้

ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์โชติเวช ศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
27 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 
ขอจองห้องselfใช้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
29 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
สถาปัตย์ยืมห้องให้ บ... 
 
 
 
 
 
 
 
31 
สถาปัตย์ยืมห้องให้ บ... 
 
 
 
 
 
 
 
1 
ขอใช้ห้องการเรียนการ... 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
สถาปัตย์ยืมห้องให้ บ... 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
ใช้การเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
12 
อบรมงานทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
ขอใช้ห้องในการเรียนก... 
 
 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 
สถาปัตย์ยืมห้องให้ บ... 
สำนักประกันคุณภาพใช้... 
 
 
 
 
 
 
19 
ประชุมการประหยัดพลัง... 
 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
ใช้การเรียนการสอน 
กองคลังสอบลูกจ้าง 
 
 
 
 
 
 
26 
ใช้การเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
27 
ใช้การเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
28 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
วิเทศสัมพันทธ์ใช้อบร... 
 
 
 
 
 
 
 
1 
วิเทศสัมพันทธ์ใช้อบร... 
 
 
 
 
 
 
 
2 
ครุศาสตร์ใช้สอบลูกจ้... 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
สถาบันวิจัยอบรมโปรแก... 
 
 
 
 
 
 
 
6 
สถาบันวิจัยอบรมโปรแก... 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
คู่มือการใช้งาน