อบรมหลักสูตร Mobile Application Development

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร Mobile Application Development สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และอาจารย์ ใน วันที่ 18-22 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ

img_20160718_103806-300x225

img_20160718_103829-300x225

img_20160718_103857-300x225

img_20160718_103905-300x225

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *