ติดต่อ เจ้าหน้าที่ควบคุมศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ติดต่อ เจ้าหน้าที่ควบคุมศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

Self Access เจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์เทเวศร์ พิศุทธิ์ , สุรยุทธ 02-665-3777 ต่อ 6799
ศูนย์โชติเวช ทัศพัฒน์ 02-665-3777 ต่อ 5239
ศูนย์พณิชยการพระนคร ณัฐพงค์ , ครรชิต 02-665-3777 ต่อ 3900
ศูนย์พระนครเหนือ ธิดาทิพย์ , ปรางหทัย 02-665-3777 ต่อ 4214

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *