ติดต่อขอใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อใช้สอน ฝึกอบรมหรืออื่นๆ

ติดต่อขอใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อใช้สอน ฝึกอบรมหรืออื่นๆ

วิธีการจองห้อง

  • ติดต่อด้วยตนเองที่ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ณ ศูนย์นั้นๆ
  • โทรศัพท์ ติดต่อศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง [ เบอร์โทรศัพท์ ]
  • ติดต่อผ่านระบบจองอัตโนมัติผ่านเว็บไซต์ (กำลังพัฒนา)


  • * ติดต่อขอจองห้องล่วงหน้าก่อน 7 วัน

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *