ตรวจสอบ วัน-เวลา ที่เปิดบริการให้นักศึกษาใช้งาน

วัน-เวลา ที่เปิดบริการให้นักศึกษาใช้งาน

เวลาปกติ เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
[full]

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
เทเวศร์ 8.30-18.30 8.30-18.30 8.30-18.30 8.30-18.30 8.30-18.30 * *
โชติเวช 8.30-18.30 8.30-18.30 8.30-18.30 8.30-18.30 8.30-18.30 * *
พณิชยการพระนคร 8.30-18.30 8.30-18.30 8.30-18.30 8.30-18.30 8.30-18.30 * *
ชุมพรเขต 8.30-16.30 8.30-16.30 8.30-16.30 8.30-16.30 8.30-16.30 * *
พระนครเหนือ 8.30-18.30 8.30-18.30 8.30-18.30 8.30-18.30 8.30-18.30 * *
[/full] [box style=”2″] สำหรับบางศูนย์เปิดให้บริการในวันเสาร์-อาทิตย์ และในวันธรรมดาถึงเวลา 18.30 น.
[/box] [box style=”3″] * สามารถสอบถามเวลาให้บริการ โดยติดต่อโดยตรงได้ที่เจ้าหน้าที่ควบคุมศูนย์การเรียนรู้ที่ประจำ ณ ศูนย์นั้น
[/box]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *